APURAHAT


Säätiö jakaa vuosittain 4 apurahaa taiteen tekemiseen, tutkimukseen ja artikkeleiden kirjoittamiseen.


Vuosien 2023–2024 apurahojen kohdennettu teema on: ”Maisema”. Apurahan teemaa voi käsitellä vapaasti sekä perinteisen maisemakäsityksen että nykytaiteen monitulkintaisten merkitysten kontekstissa.


Apurahan suuruus on ensisijaisesti 2 000 euroa, mutta voi vaihdella. Säätiön hallitus päättää apurahoista hakemusten perusteella.


Lähetä hakemuksesi 30.11.2023 mennessä osoitteeseen apurahat(at)kimmokaivantofoundation.fi. Hakemuksen maksimipituus on yksi sivu (2 500 merkkiä välilyönteineen) sekä mahdolliset liitteet (korkeintaan kaksi sivua). Sisällytä hakemukseen noin 600 merkin tiivistelmä. Säätiön hallitus päättää kauden apurahojen saajat joulukuun loppuun mennessä. Kaikille hakijoille tiedotetaan valintojen tuloksista hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.