APURAHATESITTELY

Säätiö jakaa vuosittain 4–5 apurahaa taiteen tutkimukseen, artikkeleiden kirjoittamiseen ja taiteen tekemiseen.

Apurahoja myönnettäessä ensisijaisina huomioidaan hakemukset, jotka käsittelevät ajoittain vaihtuvia kohdennettuja teemoja.


Vuosien 2020–2021 apurahojen kohdennettu teema on:

”EKOLOGIA SUOMALAISESSA TAITEESSA”.


HAKEMINEN

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 31.9.2020 mennessä osoitteeseen apurahat@kimmokaivantofoundation.fi


Säätiön hallitus päättää kauden apurahojen saajat lokakuun loppuun mennessä.

Kaikille hakijoille tiedotetaan valintojen tuloksista hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.